Publications

Selection

“Visual Touch. Ekphrasis and Contemporary Media Art”, Museum Transfigurations. Curation and Co-creation of Collections in the Digital Age, Amsterdam University Press, 2016.

“Det nya biblioteket angår hela Göteborg”, with Barbro Wallgren-Hemlin (main author), Daniel Berg and Jonathan Palmblad, GU Journalen 2016:6, https://issuu.com/universityofgothenburg/docs/guj6-2016/32

”Curating Mary Digitally: Digital Methodologies and Representations of Medieval Material Culture”, with Ann-Catrine Eriksson, Jim Robertsson & Mattis Lindmark, Research Methods for Creating and Curating Data in the Digital Humanities, Edinburgh Univ. Press, 2016.

Magnus Bremmer, Konsten att tämja en bild. Fotografiet och läsarens uppmärksamhet i 1800-talets Sverige, Samlaren. Tidskrift för svensk litteraturvetenskaplig forskning (review), 2016.

“Pekandets arkeologi”, Universitetet som medium, Mediehistoriskt arkiv 27, Lund, 2015.

“Medieval Materiality through the Digital Lens” i Between Humanities and the Digital, eds. David Theo Goldberg & Patrik Svensson, MIT Press, 2015.

Christina Ljungberg, Creative Dynamics. Diagrammatic Strategies in Narrative,  Samlaren. Tidskrift för svensk litteraturvetenskaplig forskning, vol. 134, 2013, s. 384–387.

“Evolution = the Action of Reading”, in Evolution by Johannes Heldén, OEI Editör, 2014.

“‘A Visual Sense is Born in the Fingertips’: Towards a Digital Ekphrasis”,  The Digital Humanities Quarterly, 2013:7.1

“The image as a Site of Aesthetic Renegotiation in Kerstin Ekman’s City of Light”, Forum for World Literature Studies, Shanghai Normal University, Purdue University and the Wuhan Institute for Humanities, vol. 4, nr. 2, 2012, p. 276–290.

”Digitalisering och poetisk form”, with Jonas Ingvarsson, Litteraturens nätverk. Berättande på Internet, Studentlitteratur 2012, p. 97–109.

”’Bildseendet föds i fingertopparna’. Om en ekfras för den digitala tidsåldern”, Ekfrase: Nordisk tidskrift för visuell kultur, 2010:1, p. 5–16.

”’–––––––”’, Bøygen: Litterær tidskrift, Oslo Universitet,2010:2, p. 171–175, excerpt from article above.

Visuella vändningar. Bild och estetik i Kerstin Ekmans romankonst,Skrifter utgivna av Svenska Litteratursällskapet 46 (diss. Uppsala), (Uppsala: Svenska Litteratursällskapet, 2008).

”Intermediala och kroppsliga gränser i Kerstin Ekmans En stad av ljus och Gör mig levande igen”, Gränser i nordisk litteratur, International Association for ScandinavianStudies (2008), p. 381–387.

”’Romanen är en seglivad, randig och fläckig bastard’. Om överskridandets estetik hos Kerstin Ekman”, Ord i rättan tid. En festlig skrift om forskning och politik, Makt och medier tillägnad Thorsten Nybom, eds. Anders Björnsson, Martin Kylhammar & Åsa Linderborg (Stockholm: Carlsson Bokförlag, 2005), p. 51–65.

Att överskrida utan att överge. Modernitet och intermedialitet i Kerstin Ekmans En stad av ljus och Händelser vid vatten, Licentiatavhandling framlagd vid Uppsala universitet 2004.09.30

”Världar i kollision. En studie av Kerstin Ekmans roman Gör mig levande igenSamlaren 2001, [tr. 2002], p. 74–94.